Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

2 βίντεο για τον καθοδικό σωλήνα CRT (cathode ray tube)
Δείτε αυτό το θέμα...